استرس چیست

logo 44

ساختمان آفرینش از دیدگاه دنیای 44

آیا می‌توانیم نقطه‌ای را برای شروع آفرینش متصور شویم؟  به‌عبارتی وجود از کجا آغاز شده است؟ در این مقاله می توانید درباره ساختار آفرینش بخوانید. نقطه آغاز وجود کجاست؟ اگر بخواهیم نقطه ای برای آغاز آفرینش و وجود در نظر بگیریم، آن نقطه کجاست؟ به عبارت دیگر، از کجا خلقت آغاز شده است؟ آغاز و […]

کران چیست؟ خط جداکننده وجودات از هم را کران می‌گوییم. در واقع هر چیزی، محدوده و کرانی دارد. مانند کران‌های موجود در طبقه جسمیان  به عنوان مثال پوست ما، کران بدن ماست، دیواری که خانه ما را از خانه همسایه جدا می کند کران خانه ماست. و یا کران‌های موجود در طبقه ذهنیان که قابل […]

Untitled-design-2023-12-25T132554.423

فرم ثبت نام در دوره مدیریت استرس و اضطراب

اطلاعات فردی

پکیج انتخابی

نحوه پرداخت

نحوه دریافت

توضیحات تکمیلی